Ochrana osobních údajů

O co vlastně jde?

GDPR je nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation) Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů.

Jednoduše se dá říci, že potřebujeme Váš souhlas ke zpracování osobních údajů jako je třeba e-mailová adresa. Poté Vám i nadále budeme moci posílat newsletter anebo pozvánky na akce. Zkrátka tímto souhlasem budete i nadále s námi ve vzduchu, na silnici i pod vodou na našich profesionálních simulátorech. Osobní údaje stejně jako provozní data u nás budou jako v bavlnce a budeme bedlivě hlídat, kdo k nim má mít přístup a hlavně proč.

Kdo je kdo?

Subjekt údajů - identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány

Správce údajů - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (v tomto případě my, SIMULATION of REALITY, s.r.o.)

Zpracovatel údajů - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce

Dozorčí úřad - Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky (www.uoou.cz)

Co k tomu říkají naši právníci?

Společnost Simulation of Reality, s.r.o., se sídlem Praha 5, Na Radosti 399, PSČ 155 21, IČ: 02776359 (dále jen „Správce“) a další subjekt Simulátory, s.r.o. se sídlem na stejné adrese IČ: 29129133 spolupracující se Správcem na provozování našich simulátorů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Jak bude Správce osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů. Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, naleznete na https://www.realne-simulatory.cz/gdpr-zpracovatele

Jaká má Subjekt údajů práva?

Subjekt údajů vztahující se k výše uvedenému zpracovávání osobních údajů má tato práva:

Udělení souhlasu je dobrovolné. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, a to pro kterýkoli z uvedených účelů zpracování. Odvolání souhlasu je možné provést písemně na Simulation of Reality, s.r.o., se sídlem Praha 5, Na Radosti 399, PSČ 155 21 nebo zasláním e-mailu na: info@737ng.cz anebo použitím kontaktního formuláře na této stránce.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Dále máte právo získat od Správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste Správci poskytnul/poskytla. Správce Vám na základě Vaší žádosti poskytne údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na Vaši žádost poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce

tel.: 724 512 343, e-mail: info@737ng.cz, web: www.realne-simulatory.cz

Rádi byste získali přístup ke svým osobním údajům? Přáli byste si odvolat svůj souhlas s jejich zpracováním? Nebo máte jen dotaz týkající se Vašich osobních údajů? Napište nám na info@737ng.cz.