Simulátory pro profesionály

Boeing 737

Výcvik pilotů

Příprava na výběrové řízení FO/CPT
Individuální pilotní trénink
Příprava na výběrové řízení CADET

Více informací
Formula 1

Zlepšení řidičských dovedností

Individuální trénink s obsluhou simulátorů F1 / Rallye nebo odborným vedením instruktorů.

Více informací

Profesionálové a budoucí piloti

Naši instruktoři mají nejen značné zkušenosti na malých letounech jako instruktoři, ale i v dopravním létání. Všichni z nich si za svoji pestrou kariéru prošli jedním nebo více výběrovými řízeními u leteckých společností po celém světě. Letecké společnosti si vybírají piloty na základě výsledků výběrových řízení, ať už interních nebo s využitím externích specializovaných firem. Při výběrovém řízení bývá simulátor klíčový. Zde se již předpokládá, že daný uchazeč má osvojéné základy létání, a tak je důraz kladen na jiné schopnosti a dovednosti jako je např. týmová spolupráce v posádce tzv. MCC (multicrew cooperation) s využitím dostatečné asertivity, celkový přehled o dění okolo tak, aby se pilot mentálně nedostával tzv. „za letadlo“ SITAW (situation awareness) a  orientace v prostoru s využitím dostupných navigačních systémů. Potřebná asertivita ve vícečlenné posádce a schopnost správného rozhodování na základě dostupných informací, jsou klíčové požadavky kladené na pilota v dopravním létání. Je důležité zmínit, že už při výběru druhého pilota je posuzována jeho schopnost velet a hraje tak významnou roli v celkovém hodnocení simulátorové části výběrového řízení.

Každý operátor se snaží najít ideálního uchazeče, který má předpoklady dokončit výcvikový proces bez komplikací. Je z praxe zřejmé, že zejména v době nedostatečných výcvikových kapacit u leteckých společností nebo naopak velkého množství uchazečů rozhoduje profesionální příprava, která výrazně zvyšuje vaší šanci na celkový úspěch.

Vzhledem ke komplexnosti celého problému jsme se rozhodli otevřít kurz přípravy pilotů na výběrová řízení. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky v pilotní branži tak i zkušené profesionály, neboť procvičit jednotlivé úkony a odhalit tak možné slabé stránky pomůže zvýšit vaší šanci na vysněnou práci.

Naše simulátory dopravních letadel jsou fixbase (bez pohybu základny) s detailní vizuální projekcí a věrnou kopií přístrojového vybavení. Ovládání je řízeno servomotory tzv. loading control systémem a reaguje na změny režimu letu.Simulátor je tak velmi blízkou kopií skutečného letadla i po letové stránce. Díky těmto technicky vyspělím možnostem simulátoru jsme si mohli dovolit požádat Český letecký úřad (CAA) o certifikaciFNPT II/MCC.

Před samotnou lekcí se instruktor detailně seznámí s programem výběrového řízení a připraví Váš výcvikový plán. Přípravná lekce začne jednu hodinu před samotným simulátorem v učebně, kde společně rozeberete všechny detaily a stanovíte si jednotlivé cíle.

Co o nás napsali?

Ivo Bartoň

Ředitel letové bezpečnosti ČSA, a.s.
Ivo Bartoň

Jako kapitán s náletem 15 tisíc hodin na Airbusu A320 a Boeingu 737 mohu potvrdit, že oba simulátory jsou již velice blízko realitě a splňují standardy kvality i pro výcvik letových posádek díky funkčnosti jednotlivých systémů a autentickým silám v řízení.

Jan Charouz

Profesionální závodník a expilot Formule 1
Jan Charouz

Pomáhal jsem s vývojem a naladěním simulátorů Formule 1. Po nezbytných změnách se nám podařilo dosáhnout vysokého stupně reality. Na projektu reálných simulátorů spolupracuji i nadále v roli instruktora a pomáhám zlepšit vaše jízdní dovednosti.

Mjr. Tomáš Merta

Pilot České armády Tygří letky JAS-39 Gripen
Mjr. Tomáš Merta

Od roku 2004 létám na stíhačce JAS 39 Gripen, ale měl jsem možnost pilotovat i reálnou F16. Na simulátoru F16 spolupracuji jako instruktor a oceňuji jeho realistický letový model s tlakovým řízením nebo přesnost jednotlivých zbraňových systémů.